Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020

Mục lục tạp chí số 9 năm 2020

Cập nhật: 31/08/2020

Lượt xem: 2587

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ NGỌC HIỂN

LÊ THỊ HỒNG THƠM

 

Một số vấn đề pháp lý về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ở Việt Nam hiện nay

ĐÀO NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Thực tiễn thực hiện quy định về bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường nước

LÊ QUANG Y

Vai trò của luật sư trong hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự

NGUYỄN HƯƠNG LAN

Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PHẠM THỊ HOÀI THU

Thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường đối với nguồn nước thải trong một số khu công nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay

NGUYỄN THỊ THẮNG

ĐẶNG NỮ HOÀNG QUYÊN

Bàn về giáo lý “Bát thức” trong duy thức học Phật giáo

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bình Dương hiện nay

HOÀNG HỒNG HIỆP

CHÂU NGỌC HÒE

NGUYỄN THỊ THOA

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ

KHOA HỌC NHÂN VĂN

TRƯƠNG THỊ LAN HƯƠNG

VŨ THỊ THÙY DUNG

CAO THẾ TRÌNH

Phong cách và phong cách người Đà Lạt

ĐOÀN THỊ NHƯ THỦY

LÊ ĐỨC THỌ

Phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng - thực trạng và giải pháp

NGUYỄN NHÂN ÁI

TRỊNH THỊ THU PHƯƠNG

Đặc điểm dụng học của các phương tiện liên kết hồi chỉ chỉ định trong văn bản tiếng Việt

PHẠM THỊ HƯƠNG QUỲNH

Ẩn dụ ý niệm tình yêu là sự say đắm

VŨ THỊ THU HƯỜNG

Cảm thức bất toàn về nữ giới trong văn học thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX

ĐỖ THỊ HẢI

Hợp tác quốc tế đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của bảo tàng

 

SOCIAL SCIENCES

HO NGOC HIEN

LE THI HONG THOM

Legal issues on the transfer of off-the-plan housing contract in Vietnam

DAO NGUYEN HUONG DUYEN

Implementation of laws on compensation for damages caused by water pollution

LE QUANG Y

The role of lawyer in evidence collection, inspection and assessment in criminal procedure

 

NGUYEN HUONG LAN

Citizen protection for Vietnamese overseas workers in the context of international integration: Legal regulations and solutions

PHAM THI HOAI THU

Implementation of environmental protection laws on waste water management in industrial zones in Thanh Hoa province, Vietnam

NGUYEN THI THANG

DANG NU HOANG QUYEN

On the Eight consciousness philosophy of Consciousness-only Buddhism

NGUYEN VAN DONG

Enhancing the role of the political system in sustainable poverty mitigation in Binh Duong province, Vietnam

HOANG HONG HIEP

CHAU NGOC HOE

NGUYEN THI THOA

Developing agricultural cooperatives in the South central region of Vietnam

HUMANITIES

TRUONG THI LAN HUONG

VU THI THUY DUNG

CAO THE TRINH

The style of people in Dalat

DOAN THI NHU THUY

LE DUC THO

Tour guide management in Danang, Vietnam: Situation and solutions

NGUYEN NHAN AI

TRINH THI THU PHUONG

Pragmatic characteristics of specific demonstrative anaphoric linking devices in Vietnamese documents

PHAM THI HUONG QUYNH

Conceptual metaphor “Love is rapture”

 

VU THI THU HUONG

Incompletion complex in women in Vietnamese literature in the 18th to early 19th century

DO THI HAI

The role of international cooperation in quality improvement at Vietnam Natural Museum

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t9.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 508
Hôm nay : 1809
Tháng hiện tại : 155704
Tổng lượt truy cập : 13300376