Khoa Triết học

Học viện Khoa học xã hội tổ chức “Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh Khoa Triết học năm 2018”

Ngày đăng: 27/11/2018 | Lượt xem: 1345

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức “Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh Khoa Triết học năm 2018”. Tham dự Hội nghị: GS.TS. Phạm Văn Đức- Giám đốc Học viện Khoa học xã hội- Trưởng khoa, Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc thường trực, Học viện Khoa học xã hội; TS. Vũ Mạnh Toàn- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội cùng các thầy cô giáo là giảng viên, giáo viên hướng dẫn và toàn thể nghiên cứu sinh của Khoa Triết học;  Đồng chủ trì Hội nghị: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông- Viện trưởng Viện Triết học và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - Phó Trưởng khoa, Khoa Triết học- Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Toàn cảnh Hội nghị NCS. Khoa Triết học

Khoa Triết học là một trong những khoa có bề dày lịch sử với nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và đào tạo của Học viện Khoa học xã hội. Nhiệm vụ của Khoa Triết học là đào tạo để cung cấp cho xã hội các sản phẩm, các nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về lĩnh vực Triết học, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Phó Giám đốc thường trực,  Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị và nêu rõ những thành tựu mà Khoa Triết học đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, nhấn mạnh định hướng phát triển của Khoa Triết học theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, GS.TS. Phạm Văn Đức- Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Trưởng khoa, Khoa Triết học phát biểu đề dẫn, trình bày mục tiêu, định hướng và nội dung của Hội nghị khoa học NCS của Khoa Triết học. Hội nghị lần này nhằm mục đích để các NCS ngành Triết học và Chính trị học trình bày báo cáo kết quả học tập, hoạt động nghiên cứu trong quá trình hoàn thành luận án; là cơ hội cho NCS tranh thủ tham khảo ý kiến của các chuyên gia, thầy cô giáo để hoàn thiện quá trình nghiên cứu Luận án kịp tiến độ và chất lượng. Đây là một hoạt động trong chuỗi những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội.

GS.TS. Phạm Văn Đức-  Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Trưởng khoa Khoa Triết  học

phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị nhấn mạnh vào kết quả nghiên cứu của NCS đợt 1 và 2 năm 2016; đồng thời, còn bày tỏ mong muốn, qua Hội nghị, NCS sẽ được giải đáp các nhu cầu, nguyện vọng trong quá trình học tập và hoàn thiện luận án, đặc biệt là các nội dung: thay đổi người hướng dẫn, thay đổi đề tài nghiên cứu, các thủ tục gia hạn, tiếp nhận trở lại NCS…; Đây là diễn đàn để các Thầy, Cô và NCS trao đổi chuyên môn, học thuật nhằm giúp NCS có cách tiếp cận đúng đắn các vấn đề nghiên cứu; khuyến khích các NCS tham gia các Hội thảo thường niên được tổ chức tại Khoa Triết học, Học viện Khoa học xã hội; để NCS kiểm tra tiến độ, học hỏi lẫn nhau, hoàn thiện bài viết có chất lượng để công bố, đăng tải trên các tạp chí khoa học; cập nhật những vấn đề cấp bách trong nghiên cứu hiện nay.

PGS.TS. Nguyễn Tài Đông GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà  điều khiển Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị nghe lần lượt các báo cáo đến từ các NCS của Khoa Triết học: NCS. Nguyễn Ánh Hồng Minh: Quan niệm J.S.Mill về công bằng phân phối – những tương đồng và khác biệt với quan niệm của C.Mác; NCS. Nguyễn Thị Lên: Một số giải pháp phát huy sự biến đổi tích cực, khắc phục sự biến đổi tích cực của đạo hiếu ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay; Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Sự vận dụng quan niệm của C.Mác , Ph. Ăngnghen, V.I.Lênin về quyền con người vào thực tiễn Việt Nam; Nguyễn Văn Thuân: Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Nguyễn Tùng Lân: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia thông qua giáo dục đào tạo của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Cù Văn Trung: Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Hữu Hiếu: Đổi mới tổ chức chính quyền đô thị trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Các NCS Khoa Triết học trình bày Báo cáo trước Hội nghị

Nhìn chung, các báo cáo khoa học của các NCS đã thể hiện được những kết quả nghiên cứu chính của luận án.

Sau khi nghe các bản báo cáo của NCS, Hội nghị đã tiến hành thảo luận trên quan điểm thẳng thắn, cởi mở, chỉ ra những mặt được và chưa được từ thực tiễn kết quả báo cáo của các NCS, đó là: hầu hết các NCS đã nắm được vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận nghiên cứu,… Tuy nhiên, vẫn còn một số đề tài rơi vào tình trạng người nghiên cứu chưa nắm bắt được vấn đề nghiên cứu; còn lúng túng trong cách trình bày các kết quả nghiên cứu của mình; logic trình bày một số báo cáo chưa chặt chẽ…

Có thể thấy, Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh Khoa Triết học không chỉ là cơ hội quý báu để các thầy cô giáo, các chuyên gia và các NCS trao đổi về mặt học thuật mà còn là sợi dây liên kết gắn bó giữa Khoa Triết học, các thầy cô giáo với NCS, góp phần nâng cao trách nhiệm của người dạy và người học.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà- Phó Trưởng khoa Khoa Triết học nhấn mạnh thêm lần nữa về kết quả thu được của Hội nghị đã tạo cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học trong quá trình thực hiện đề tài luận án của nghiên cứu; Hội nghị cũng tạo điều kiện khuyến khích các nghiên cứu sinh hăng say nghiên cứu khoa học, là tiền đề giúp các nghiên cứu sinh tiến tới hoàn thiện luận án và bảo vệ luận án tiến sĩ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nghiên cứu; đồng thời,  cám ơn sự ủng hộ của Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội; cảm ơn sự tận tâm và chia sẻ của các chuyên gia, các thầy giáo, cô giáo Khoa Triết học đã góp phần làm nên thành công của Hội nghị lần này.

Toàn thể Hội nghị NCS Khoa Triết học chụp ảnh lưu niệm

 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền