Khoa Luật học

Hội thảo khoa học: Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật

Ngày đăng: 15/12/2016 | Lượt xem: 3073

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo “Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật”. Chủ trì Hội thảo: GS.TS. Võ Khánh Vinh – Trưởng Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội. Các đại biểu tham dự gồm đại diện của Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Khoa luật Đại học Mở; Viện Nhà nước và Pháp luật. Về phía Học viện Khoa học xã hội, đại diện cho lãnh đạo Học viện có PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, cùng toàn thể các giảng viên, các nhà khoa học đang tham gia giảng dạy tại Khoa Luật; Trưởng/ Phó các khoa; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Khoa học xã hội và các nghiên cứu sinh, học viên cao học Khoa Luật Học viện Khoa học xã hội.

Toàn cảnh Hội thảo.

        Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội nhấn mạnh Hội thảo “Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật” là một trong các hoạt động của khoa nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của Học viện Khoa học xã hội tới năm 2020: “Phát triển Học viện Khoa học xã hội thành cơ sở đào tạo theo định hướng nghiên cứu, đẩy mạnh nghiên cứu để phục vụ đào tạo tại Học viện; gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, đào tạo với nghiên cứu, đưa kết quả nghiên cứu vào hoạt động đào tạo sau đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước…”.

        Các báo cáo tham luận tại Hội thảo được gửi đến từ các giảng viên, nhà khoa học uy tín, giàu kinh nghiệm tại các trường đại học và viện nghiên cứu gồm:

- Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật hiện nay – GS.TS. Võ Khánh Vinh, Trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội.

- Một số biến đổi của Nhà nước và pháp luật trong bối cảnh toàn cầu hóa: góc nhìn lý luận - TS. Nguyễn Văn Quân, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Phó trưởng khoa Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội.

- Xu hướng phát triển pháp luật hội nhập kinh tế quốc tế - TS. Lê Mai Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.

- Tác động, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến việc thực hiện quyền lập pháp- PGS.TS. Vũ Thư, Tổ trưởng Bộ môn Luật Hành chính, Khoa Luật Học viện Khoa học xã hội.

- Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật lao động – PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.

- Toàn cầu hóa và các xu hướng phát triển của pháp luật tố tụng hình sự - TS. Đinh Thị Mai, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Học viện Khoa học xã hội.

GS.TS. Võ Khánh Vinh Phát biểu đề dẫn Hội thảo.

        Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh luận giải về xu hướng phát triển của pháp luật là một hiện tượng xã hội và là một phạm trù triết học, đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa, phân loại và tính quyết định các xu hướng phát triển của pháp luật bởi các nhân tố chủ quan và khách quan. Trên cơ sở nhận định sự phát triển của pháp luật là có xu hướng và xu hướng này có liên quan mật thiết đến vấn đề toàn cầu hóa hiện nay, Hội thảo tập trung vào các nội dung chính:  

        Một là, ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến các xu hướng phát triển của pháp luật thông qua việc phân tích các xu hướng phát triển của pháp luật ở phạm vi toàn cầu như: tính đa dạng của các xu hướng phát triển của pháp luật trong điều kiện toàn cầu hóa; xu hướng tăng cường mối liên hệ lẫn nhau và sự tác động lẫn nhau của pháp luật quốc tế và của các hệ thống pháp luật của các quốc gia có chủ quyền trong điều kiện toàn cầu hóa.

        Hai là, các xu hướng phát triển của pháp luật ở phạm vi khu vực với những dẫn chứng về hệ thống pháp luật của Liên minh châu Âu và những hiệp định đa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế của các quốc gia.

        Ba là, các xu hướng phát triển cơ bản của pháp luật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa với những phân tích sâu sắc của các báo cáo viên về sự phát triển của xu hướng hiến định hóa ở Việt Nam và xu hướng phát triển của pháp luật chuyên ngành hình sự, kinh tế, quốc tế, hành chính...

       

PGS.TS. Nguyễn Như Phát phát biểu tại Hội thảo.

        Hội thảo diễn ra sôi nổi với rất nhiều ý kiến trao đổi của các giảng viên, các nhà nghiên cứu và các đại biểu tham dự.

Tin: Thanh Lý

Ảnh: Thanh Lý