Thông tin về hợp tác quốc tế

Hội thảo về các chương trình đào tạo về quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên

Ngày đăng: 23/05/2018 | Lượt xem: 973

Ngày 17-18/5/2018 tại Trường Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về các chương trình đào tạo về quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên. Hội thảo thuộc gói đánh giá về các chương trình đào tạo về quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên, thuộc Dự án WANASEA (Tăng cường năng lực sản xuất, quản lý và tiếp cận các nghiên cứu trong lĩnh vực nước và tài nguyên thiên nhiên ở Đông Nam Á) là dự án được tài trợ bởi Chương trình Erasmus+ của Liên Minh Châu Âu bao gồm 15 đối tác từ Châu Âu và Đông Nam Á. Trong đó, Học viện Khoa học là một thành viên chủ chốt của dự án và có nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động của dự án tại các quốc gia thành viên.

         

           Buổi hội thảo là buổi thảo luận mở giữa các thành phần tham gia là thành viên dự án, các chuyên gia từ các tổ chức đối tác của dự án WANASEA và các khách mời chuyên gia từ các tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên đã cùng nhau thảo luận để:

- Xác định nhu cầu về đào tạo trong quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên ở các trường tại 3 nước đối tác (Việt Nam, Campuchia và Thái Lan).

- Xác định các chương trình đào tạo hiện có về quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên.

- Xác định các đối tác phi học thuật chính trong lĩnh vực quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên.

- Tạo ra một mạng lưới hợp tác bền vững giữa các đối tác của dự án và các đối tác phi học thuật.

         Trước đó để chuẩn bị cho cuộc hội thảo, các trường đối tác là thành viên của dự án từ 3 nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan đã chia sẻ các thông tin về chương trình đào tạo hiện có, mong muốn mở các chương trình đào tạo mới trong tương lai, các kỹ năng mong muốn được trang bị từ dự án,… Dựa vào các thông tin từ các trường cung cấp, RMIT Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm phân tích, tổng hợp để cung cấp cho các khách tham gia có bức tranh tổng quát nhất về các chương trình đào tạo về quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên hiện có và xác định những điểm bất cập, còn thiếu, từ đó đưa ra hướng giải quyết để nâng cao các chương trình này.

Đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỷ niệm.

         Sau thảo luận mở, các thành viên dự án thống nhất lại những nội dung đã bàn để đưa ra hướng giải quyết và đề xuất hướng đi cho dự án. Trong đó, hội thảo đã đưa ra được các hướng nghiên cứu liên quan đến chủ đề nước và tài nguyên thiên nhiên như: tính dễ bị tổn thương, tình trạng không được bảo vệ, cơ sở dữ liệu về nước và tài nguyên môi trường tại Đông Nam Á, quản lý dựa vào cộng đồng, biến đổi toàn cầu tại khu vực ven biển… Đồng thời, các đối tác cũng thống nhất được chủ đề và mục tiêu các khoá học đào tạo dự kiến sắp tới như: nghiên cứu phương pháp luận, các kỹ năng phân tích và thu thập dữ liệu, cách viết và đề xuất các dự án nghiên cứu, các kỹ năng giảng dạy về nước và tài nguyên môi trường, các vấn đề phổ biến khác…

Tin: Diệu Linh

Ảnh: Diệu Linh