Hợp tác nghiên cứu

GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham dự Diễn đàn Đối thoại chiến lược Think Tank Trung Quốc và ASEAN lần thứ 11 và làm việc với Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày đăng: 25/09/2018 | Lượt xem: 3051

Từ ngày 17-20/9/2018, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Đối thoại chiến lược Think Tank Trung Quốc và ASEAN lần thứ 11 và làm việc với Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Trung Quốc. Cùng đi có  PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

Chiều ngày 17/9, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Quảng Tây, Trung Quốc. Hai bên nhìn lại quá trình hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng công tác thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, GS,TS Phạm Văn Đức đã ký lại Thỏa thuận hợp tác với Viện Khoa học xã hội Quảng Tây.

Ngày 18/9, tham dự Diễn đàn Đối thoại chiến lược Think Tank Trung Quốc và ASEAN lần thứ 11. Tại phiên khai mạc: GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã phát biểu chào mừng và có tham luận, nhìn lại quá trình hợp tác, đặc biệt là từ khi xác lập đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc 15 năm qua, khẳng định những thành tựu đã đạt được và một số vấn đề đặt ra, nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng lòng tin chiến lược, đưa các hợp tác thực chất hơn nữa trong quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc trong thời gian tới.

Tại phiên chuyên đề. TS Nguyễn Xuân Cường đã có tham luận về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Tham luận làm rõ những thành tựu, vấn đề và triển vọng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh mới.

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng có tham luận nhìn lại quá trình hợp tác 15 năm đối tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc, nhấn mạnh đi sâu hợp tác thực chất, quản lý tốt các bất đồng, triển vọng hợp tác trong bối cảnh mới.

Ngày 19/9, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã tới thăm Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Đại học Quảng Tây Trung Quốc.

Ngày 20/9, Đoàn kết thúc chuyến tham dự Diễn đàn và làm việc tại Trung Quốc, lên đường về nước.