Thông báo

Thông báo về việc phối hợp tổ chức đào tạo và thi kết thúc học phần tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 19/12/2022 | Lượt xem: 1350

Chi tiết lịch học xem trong danh sách file đính kèm !

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Lich_hoc_ngoaingu_12_2022.pdf