Trình độ Thạc sĩ

Thông báo về thời gian và danh sách thí sinh dự xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022

Ngày đăng: 29/04/2022 | Lượt xem: 11117

Chi tiết danh sách thí sinh dự xét tuyển xem trong file đính kèm bên dưới !

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Danhsach_xet_caohoc_NC_D1_2022.pdf
Danhsach_xet_caohoc_UD_D1_2022.pdf