Trình độ Thạc sĩ

Thông báo về việc thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Ngày đăng: 20/12/2021 | Lượt xem: 1497

Chi tiết kịch bản đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 xem trong danh sách file đính kèm !

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Kich_ban_phong_chong_dich.pdf