Trình độ Thạc sĩ

Kết quả kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Ngày đăng: 17/06/2020 | Lượt xem: 3437

Kết quả chi tiết thí sinh xem tại 1 trong 3 file đính kèm phía dưới!

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Ketqua_Thi_TuyenSinh_ThacSi_Dot1_2020 (1).pdf
Ketqua_Thi_TuyenSinh_ThacSi_Dot1_2020 (2).pdf
Ketqua_Thi_TuyenSinh_ThacSi_Dot1_2020.pdf