Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về việc phối hợp tổ chức học và đánh giá năng lực ngoại ngữ để làm điều kiện cho thí sinh thi tuyển Cao học và xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 tại Học viện KHXH