Bổ sung kiến thức

Thông báo Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Học viện Khoa học xã hội ( dự kiến ngày 07/01/2022)

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm phieu-dang-ky-bo-sung-kien-thuc.doc
ThongBao_BoSung_TuyenSinh_ThacSi.pdf