Bổ sung kiến thức

Thông báo Tổ chức các lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ tại học viện Khoa học xã hội (dự kiến ngày 31/5/2019)

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm TB_BSKT_9_5_2019.pdf