Thông tin - Tư liệu - Thư viện

Giới thiệu Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện

Ngày đăng: 03/06/2014 | Lượt xem: 1998

TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU - THƯ VIỆN

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

 

            Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 262/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàm lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học Xã hội.

* Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện là đơn vị trực thuộc Học viện Khoa học Xã hội, nằm trong hệ thống các Thư viện thuộc viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Thông tin - Tư liệu - Thư viện; triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm tổ chức, xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn Thông tin - Tư liệu của Trung tâm; hướng dẫn và quản lý công tác quyền sở hữu trí tuệ của Học viện theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Trung tâm; đề xuất các biện pháp về xây dựng; củng cố và phát triển Trung tâm nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Bổ sung và phát triển nguồn thông tin về khoa học xã hội ở trong nước và nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện; thu nhận các tài liệu do Học viện xuất bản, công trình nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu, tài liệu các dự án, hội nghị, hội thảo khoa học, chương trình đào tạo, giáo trình, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện; cấp giấy xác nhận đã nộp luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các loại tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu  thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tra tìm tài liệu của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và học viên của Học viện.

4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin - Tư liệu - Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của Học viện.

5. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, kỹ thuật theo quy định của Nhà nước về công tác Thông tin - Tư liệu - Thư viện.

6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ của Trung tâm để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

7. Quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất, tài sản của Trung tâm theo sự phân cấp của Giám đốc Học viện.

8. Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về Thông tin - Tư liệu - Thư viện trong nước và quốc tế.

9. Liên kết và hợp tác với các Thư viện, các cá nhân trong nước và nước ngoài để trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; tham gia các mạng thông tin thư viện phù hợp với các quy định của Nhà nước và của Học viện.

10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ các quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ báo cáo theo các quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm Khoc học Xã hội Việt Nam và của Học viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

* Cơ cấu tổ chức

Trung tâm hiện có các bộ phận:

1.      Bổ sung và xử lý tài liệu.

2.      Phục vụ bạn đọc và bảo quản tài liệu.

3.      Thông tin, thư mục và dịch vụ.

* Lãnh đạo trung tâm: Có Giám đốc và các phó Giám đốc.

Để đáp ứng thiết thực nhu cầu ngày càng tăng của người dùng tin, Trung tâm tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ các quy định của pháp luật. Liên kết và hợp tác với các Thư viện, các cá nhân trong nước và nước ngoài để trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của bạn đọc.

Ngoài nguồn sách báo và tạp chí về các ngành khoa học xã hội và nhân văn Trung tâm còn được bổ sung nguồn ấn phẩm từ các Nhà xuất bản Khoa học Xã hội trong và ngoài nước; các trường Đại học, Học viện và các tổ chức quốc tế mà Học viện Khoa học Xã hội đã đã tham gia ký kết. Mới chỉ gần 5 năm hoạt động Trung tâm đã có gần 20.000 đơn vị báo và tạp chí; hơn 10.000 ngàn đơn vị tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy sau đại học và đặc biệt là kho luận văn, luận án tiến sĩ các chuyên ngành về Khoa học Xã hội mà Học viện đã và đang đào tạo hiện nay là nguồn cơ sở dữ liệu phong phú mà không phải thư viện hay cơ sở đào tạo nào cũng có được; với số lượng hơn ngàn luận văn, luận án hiện có, hàng năm tại Trung tâm còn được bổ sung khoảng 2.000 cuốn luận văn, luận án của các học viên và nghiên cứu sinh tốt nghiệp.

Bên cạnh những nguồn Thông tin, cơ sở dữ liệu trên, Trung tâm đã kế thừa nguồn thông tin hết sức phong phú được chia sẻ từ các Thư viện chuyên ngành có truyền thống lâu năm của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Thư viện của các cơ sở đào tạo khác. Bạn đọc hiện có thể tra cứu tại Trung tâm các CSDL sau đây:

·        CSDL tài liệu tiếng Việt;

·        CSDL Latinh;

·        CSDL Luận văn;

·        CSDL Luận án;  

·        CSDL hiện có tại thư viện các Viện chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Để phục vụ nhu cầu tham khảo của người dùng tin, Trung tâm tổ chức phát hành các tài liệu, giáo trình của Học viện và các cơ quan xuất bản khác; nhận làm dịch vụ xây dựng và cung cấp thư mục chuyên đề theo yêu cầu cho các cá nhân và tổ chức.

- Thời gian phục vụ: Sáng : 8h - 11h30’ - Chiều: 14h - 17h. Từ thứ hai đến thứ sáu.

- Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện, Học viện Khoa học Xã hội. Tầng 5, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 043 5528382. Gmail: thuviengass@mail.com .