Tạp chí

Mục lục tạp chí số 10 năm 2018

Ngày đăng: 26/10/2018 | Lượt xem: 365

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI ĐỨC HIỂN

Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn thông thường ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN  VINH HƯNG

Đặc điểm của công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

TRẦN MINH NGỌC

Xác định pháp luật áp dụng đối với quyền tài sản trong tư pháp quốc tế Việt Nam

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LINH

Những điểm mới trong các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội phạm về mại dâm và hướng hoàn thiện

TRẦN THỊ XUÂN

Một số công cụ cơ bản đảm bảo thực thi quyền tiếp cận nước sạch

LÃ TRƯỜNG ANH

Một số vấn đề về tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam

NGUYỄN PHÚC THIỆN

Bất cập trong quy định và thực thi pháp luật về quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

ĐỖ VĂN DŨNG

Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số công ty dược quốc tế: bài học vận dụng vào Công ty Cổ phần Traphaco

KHOA HỌC NHÂN VĂN

BÙI THỊ THIÊN THAI

Thần thoại học và tâm lý nhân loại - ba nhân vật tiêu biểu của trường phái tâm lý học

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Ngữ nghĩa của động từ chỉ động tác vận động trong tiếng Anh và tiếng Việt

VŨ HOÀI THU

So sánh đối chiếu cụm danh từ “phóng chiếu bị bao” trong tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN THỊ NGỌC

Tính tích cực nghề nghiệp của đội ngũ công chức hành chính trong bối cảnh hiện nay

PHẠM THỊ THANH HẰNG

Nghiên cứu thái độ làm việc của công nhân kỹ thuật tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

NGUYỄN QUANG HÀ

Sử liệu về các “cung”, “Đông cung Thái tử” và “cửa” trong kinh thành Thăng Long thời Trần

SOCIAL SCIENCES

BUI DUC HIEN

Improving legal regulation on normal solid waste management in Vietnam

NGUYEN VINH HUNG

Partnership according to 2014 Enterprise Law

TRAN MINH NGOC

Possession right in the Private International Law of Vietnam

DANG THI PHUONG LINH

A review of changes in the 2015 Criminal Code on sexual crimes

TRAN THI XUAN

Basic tools to ensure the right to clean water

LA TRUONG ANH

Social organizations protecting consumers in Vietnam

NGUYEN PHUC THIEN

Limitations in building and executing laws on the right to use agricultural land of individuals and households

DO VAN DUNG

Enhancing competitive capacity of pharmaceutical companies: international experiences and lessons for Traphaco Joint Stock Company

HUMANITIES

BUI THI THIEN THAI

Mythology and human psychology – Three prominent figures in psychoanalysis

NGUYEN THI THANH HUYEN

Meaning of motion verbs in English and Vietnamese

VU HOAI THU

A comparison of nominal projection in Vietnamese and English

NGUYEN THI NGOC

Eagerness to work of administrative public officials in the current context

PHAM THI THANH HANG

Work attitude of technical workers at industrial zones in Bac Giang province

NGUYEN QUANG HA

Historical materials of palaces, crown princes and gates of the Imperial Citadel of Thang Long

   

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t10.doc