Kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng thể đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 03/02/2023 | Lượt xem: 2943

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại danh sách file đính kèm !

 

 

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Ke hoach dao tao 2023.pdf