Kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng thể đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ năm 2022 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 07/01/2022 | Lượt xem: 2860

Chi tiết Kế hoạch xem tại danh sách file đính kèm !

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KeHoach_Daotao_ThS_TS_2022.pdf