Kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch tổng thể đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ năm 2020 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 07/05/2020 | Lượt xem: 3166

Chi tiết Kế hoạch xem tại danh sách file đính kèm !

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KeHoach_Dieuchinh_ThS_TS_2020.pdf