Kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng thể đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ năm 2020 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 10/12/2019 | Lượt xem: 2002

Xem chi tiết Kế hoạch tại danh sách file đính kèm!

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm KeHoach_DT_ThS_TS_2020.pdf