Kế hoạch đào tạo

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng thể đào tạo trình độ Thạc sĩ, trình độ Tiến sĩ năm 2019 tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 19/12/2018 | Lượt xem: 3874

Chi tiết kế hoạch đào tạo xem trong file đính kèm !

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Ke_hoach_tong_the_dao_tao_2019.pdf.pdf