Nghiên cứu khoa học

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư sơ sở Học viện Khoa học xã hội năm 2023

Ngày đăng: 07/07/2023 | Lượt xem: 1569

Thực hiện Điều 11 tại Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ,

Học viện Khoa học xã hội công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Khoa học xã hội năm 2023.

Click vào họ tên ứng viên để xem hồ sơ (Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Mẫu số 01).

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam (Nữ)

Học hàm, học vị

Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

 
 

1

Phạm Phương Chi

14/1/1982

Nữ

TS

PGS

Văn học/ Lí luận Văn học

 

2

Nguyễn Tô Lan

15/7/1981

Nữ

TS

PGS

Văn học/Văn học Việt Nam

 

3

Đặng Thu Thủy

26/1/1983

Nữ

TS

PGS

Kinh tế/ Kinh tế quốc tế

 

4

Đinh Công Hoàng

1/8/1985

Nam

TS

PGS

Kinh tế/ Kinh tế quốc tế

 

5

Phùng Thế Đông

21/6/1984

Nam

TS

PGS

Kinh tế/ Lý thuyết kinh tế; Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng

 

6

Nguyễn Thị Ngọc

17/8/1981

Nữ

TS

PGS

Kinh tế/ Kinh tế học

 

7

Võ Xuân Vinh

28/10/1980

Nam

TS

PGS

Lịch sử/ Lịch sử thế giới hiện đại

 

8

Phạm Hiển

24/7/1976

Nam

TS

PGS

Ngôn ngữ học/ Ngôn ngữ học liên ngành

 

9

Dương Quỳnh Hoa

21/3/1977

Nữ

TS

PGS

Luật học/ Luật kinh tế

 

10

Dương Kim Anh

14/9/1974

Nữ

TS

PGS

Xã hội học/Xã hội học Giới và gia đình

 

11

Ngô Sỹ Trung

15/5/1982

Nam

TS

PGS

Chính trị học/Chính sách công và quản trị công

 

12

Phương Hữu Từng

1/12/1985

Nam

TS

PGS

Chính trị học/Chính sách công và quản trị công

 

 

In bài viết