Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng Việt Nam”

Ngày đăng: 01/07/2024 | Lượt xem: 216

       Ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Huỳnh Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thư.

 

NCS. Lê Huỳnh Quang chụp ảnh lưu niệm cùng hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

       Đề tài luận án có mục đích tổng quát là xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của TNHC trong lĩnh vực HKDD Việt Nam.

Đóng góp mới của luận án

       Luận án là công trình đầu tiên tiến hành tổng hợp tương đối đầy đủ và cập nhật hoạt động nghiên cứu khoa học về TNHC trong lĩnh vực HKDD.

      - Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về các khía cạnh lý luận và pháp lý liên quan đến TNHC trong lĩnh vực HKDD Việt Nam.

      - Luận án là công trình nghiên cứu công phu về thực trạng TNHC và các yếu tố liên quan trong lĩnh vực HKDD Việt Nam.

      - Luận án là công trình nghiên cứu nghiêm túc về quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả của TNHC trong lĩnh vực HKDD Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

      Về mặt lý luận, luận án đưa ra góc nhìn đa chiều, toàn diện về TNHC trong lĩnh vực HKDD; xây dựng khung lý thuyết cơ bản về các yếu tố và mối liên hệ giữa chúng trong cấu trúc nội hàm của TNHC trong lĩnh vực HKDD;  cung cấp những luận cứ khoa học cơ bản cho việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực và hiệu quả áp dụng TNHC trong lĩnh vực HKDD Việt Nam.

       Về mặt thực tiễn, luận án là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, … Các quan điểm khoa học và giải pháp do luận án xây dựng có thể được vận dụng trong quá trình hoạt động của các cơ quan hoạch định chính sách pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực HKDD, cũng như các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm phòng, chống VPHC ở Việt Nam hiện nay.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt