Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Thực hành văn hóa của cư dân vùng tái định cư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh”

Ngày đăng: 31/05/2024 | Lượt xem: 232

        Ngày 30 tháng 05 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Mai Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40; Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Đặng Thị Diệu Trang; 2. TS. Đoàn Thị Tuyến.

 

NCS. Nguyễn Mai Hương chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Thông qua việc mô tả, phân tích các thực hành văn hóa của người dân tái định cư (TĐC) ở Kỳ Anh trên các phương diện văn hóa sinh kế, văn hóa thường ngày và văn hoá tín ngưỡng, luận án tập trung làm rõ quá trình thích ứng trong thực hành văn hóa của người dân sau TĐC, chỉ ra cách thức tái cấu trúc văn hoá trong bối cảnh mới – bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) ở địa phương.

Những đóng góp mới về khoa học của luận án

      - Nghiên cứu về thực hành văn hóa sau TĐC của cư dân TĐC ở Kỳ Anh là một nghiên cứu chuyên sâu, góp phần làm phong phú thêm hệ thống các nghiên cứu về TĐC ở Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng đặc biệt là xây dựng khu công nghiệp ven biển.

     - Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp các phát hiện hữu ích về sự thay đổi và thích ứng văn hóa trong điều kiện chuyển cư, sinh sống ở một không gian sinh tồn mới, chịu ảnh hưởng của chính sách phát triển và quá trình CNH-HĐH.

     - Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án cung cấp tư liệu sinh động và những phân tích khoa học về những thay đổi về đời sống văn hoá của người dân TĐC ở một địa phương cụ thể.

        Ý nghĩa về mặt lý luận: Thông qua nghiên cứu về các thực hành văn hoá ở khu TĐC mà cụ thể là các thực hành văn hóa sinh kế, thực hành văn hoá thường ngày và văn hoá tín ngưỡng đề tài luận án góp phần làm phong phú thêm các nhận định về TĐC trong bối cảnh phát triển gắn với CNH-HĐH.

        Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề TĐC. Đó có thể là các nhà nghiên cứu, các cán bộ dự án (phát triển) hay các các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án còn cung cấp những cứ liệu cụ thể góp phần gợi mở, giúp các nhà quản lý văn hóa và các ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch chính sách, quản lý phù hợp với các chiến lược trong các dự án phát triển và việc xây dựng các khu TĐC. Cuối cùng, kết quả nghiên cứu của đề tài luận án cũng có thể sử dụng như một tài liệu nhằm nâng cao nhận thức người dân và chính quyền địa phương vùng TĐC ven biển về những giá trị văn hóa truyền thống, giúp phát huy xây dựng đời sống văn hoá ổn định và hài hoà ở khu TĐC trong thực tiễn.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương