Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học “Hoạt động bảo trợ của giáo hội công giáo cho nhóm người mẹ đơn thân tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 17/04/2024 | Lượt xem: 147

       Ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Mạnh Quân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học; Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 9.31.03.01; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trịnh Duy Luân.

 

NCS. Vũ Mạnh Quân chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu

       Luận án phân tích thực trạng các hoạt động bảo trợ của GHCG cho nhóm NMĐT trên địa bàn TGP TPHCM và nhận thức xã hội của các thiết chế và các nhóm xã hội về hoạt động này

Đóng góp mới về khoa học của luận án

       Các nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động bảo trợ cho nhóm MNĐT này chưa nhiều. Đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống đó.

Ý nghĩa của luận án

      Về mặt lý luận: Thực hiện nghiên cứu về về vai trò của thiết chế tôn giáo trong lĩnh vực an sinh, công tác xã hội ở nước ta hiện nay và gợi mở các hướng nghien cứu tiếp tục.

       Về mặt thực tiễn: Đưa vấn đề chăm sóc NMĐT trong bối cảnh xã hội hiện đại thành vấn đề cấp thiết, bao gồm cả sự tham gia của các tổ chức xã hội và tôn giáo.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt