Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Dịch vụ Công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 31/01/2024 | Lượt xem: 171

       Ngày 29 tháng 01 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thị Hà Thương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9.76.01.01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Thi và TS. Lê Hải Thanh.

 

NCS. Phạm Thị Hà Phương chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu và đánh giá thực trạng dịch vụ công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo; các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm cải thiện dịch vụ công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo.

Đóng góp mới về khoa học của luận án

       Một là, các công trình nghiên cứu còn rất ít đề cập đến đối tượng phụ nữ nghèo ở đô thị nói chung và ở TP.HCM nói riêng. Các tác giả hầu như chưa đi sâu vào nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp và kết quả DVCTXH đối với phụ nữ nghèo. Đồng thời, hiện nay còn ít các công trình nghiên cứu về phụ nữ nghèo đứng từ góc độ CTXH. Đó cũng chính là lý do mà nghiên cứu sinh muốn triển khai nghiên cứu sâu nhằm góp phần có được một bức tranh toàn diện trong việc đưa ra những giải pháp giảm nghèo bền vững thông qua việc nghiên cứu DVCTXH đối với phụ nữ nghèo từ thực tiễn TP.HCM.

     Hai là, việc không được đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cá nhân đã làm ảnh hưởng đến chất lượng sống và tâm lý của phụ nữ. Chất lượng sống không đảm bảo dẫn đến suy giảm sức khỏe và kéo theo đó là phụ nữ không thể tiếp tục làm việc hay tìm cho mình một công việc phù hợp. Vì thế họ mãi không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói. Chính vì thế, khi nghiên cứu về DVCTXH cho phụ nữ nghèo cần chú ý đến mối quan hệ giữa nhu cầu/mong muốn của PNN với những dịch vụ mà họ mong muốn hỗ trợ. Đồng thời, luận án này phải mô tả được thực trạng DVCTXH đối với phụ nữ nghèo cũng như đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến việc cung cấp và kết quả DVCTXH đối với phụ nữ nghèo từ thực tiễn TP.HCM

       Ba là, tuy rằng phụ nữ nghèo thường có những đặc điểm về tâm lí như mặc cảm, tự ti, khó khăn trong cuộc sống nhưng họ là những người có nghị lực sống và mong muốn vươn lên. Bản thân họ có những thế mạnh riêng, có những kinh nghiệm, trải nghiệm sống quý báu mà không phải ai cũng có được. Chính vì vậy, luận án này đặt ra NVCTXH cần hiểu rõ đặc điểm chính là người hỗ trợ họ nhận thức được tiềm năng, nguồn lực giúp họ phát huy năng lực, vươn lên trong cuộc sống.

     Bốn là, luận án góp phần bổ sung vào danh mục tham khảo về CTXH nói chung và DVCTXH đối với phụ nữ nghèo nói riêng tại TP.HCM.

Nghĩa nghĩa lý luận của luận án

      Ý nghĩa lý luận: (1) Làm rõ nội hàm và ngoại diên những khái niệm chính gồm DVCTXH, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo tại TP.HCM; (2) Vận dụng tiếp cận dựa trên thuyết sinh thái, lý thuyết sinh kế bền vững, lý thuyết văn hóa nghèo khổ nhằm lý giải thực trạng và chất lượng cung cấp DVCTXH hỗ trợ phụ nữ nghèo tại TP.HCM; (3) Đề xuất triển khai hoạt động thực nghiệm tham vấn nhóm đối với nhóm PNN nhằm cải thiện hiệu quả DVCTXH đối với PNN.

      Ý nghĩa thực tiễn: Luận án mô tả thực trạng DVCTXH đối với phụ nữ nghèo tại địa bàn nghiên cứu. Qua đó cho thấy các hoạt động DVCTXH mà phụ nữ nghèo được tiếp cận và đánh giá mức độ hiệu quả của các DVCTXH. Bên cạnh đó, đặc điểm cá nhân của PNN cũng là một trong các yếu tố cần can thiệp thông qua hoạt động tham vấn nhóm nhằm phòng ngừa, cải thiện và nâng cao năng lực thoát nghèo đối với phụ nữ. Đồng thời, luận án góp phần đóng góp về mặt chính sách cung cấp DVCTXH hỗ trợ phụ nữ nghèo ở thành phố đặc biệt như TP.HCM. Luận án còn cung cấp cơ sở dữ liệu và tài liệu tham khảo cho các lĩnh vực tâm lý học, CTXH giảng dạy các học phần liên quan đến CTXH đối với phụ nữ nghèo, yếu thế, bình đẳng giới. Ngoài ra, luận án và phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo liên quan đến giảm nghèo đặc biệt đối với phụ nữ.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt