Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đối chiếu mệnh đề quan hệ tiếng Anh và các biểu thức tương ứng trong tiếng Việt”

Ngày đăng: 29/09/2023 | Lượt xem: 325

Ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Xuân Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học học so sánh đối chiếu; Mã số: 9.22.20.24.; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương.

 

            

                                            NCS. Nguyễn Thị Xuân Phương chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch các mệnh đề quan hệ (MĐQH) tiếng Anh và các biểu thức tương ứng trong tiếng Việt, Luận án nhằm góp phần làm rõ khả năng chuyển dịch các MĐQH trong tiếng Anh sang tiếng Việt.

Đóng góp mới về khoa học của luận án

Đóng góp về mặt lý luận

Luận án đã tổng kết các quan niệm, phân tích làm rõ thêm khái niệm MĐQH trong tiếng Anh; miêu tả cụ thể các đặc điểm cấu trúc-ngữ nghĩa của MĐQH tiếng Anh; khảo sát các biểu thức chuyển dịch tương ứng của chúng trong tiếng Việt.

Đóng góp về mặt thực tiễn

Luận án đã thiết lập được bảng đối chiếu MĐQH tiếng Anh và các phương thức diễn đạt tương ứng trong tiếng Việt, tổng kết tần suất, mô hình biểu đạt về cấu trúc và ngữ nghĩa của MĐQH tiếng Anh trong tương quan với tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng vào việc dịch thuật nói chung và dịch câu có chứa MĐQH từ tiếng Anh sang tiếng Việt nói riêng.

Nghĩa nghĩa lý luận của luận án

Về lý luận: Nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ đặc điểm cấu trúc – ngữ nghĩa của MĐQH trong tiếng Anh và các biểu thức diễn đạt tương ứng trong tiếng Việt.

Về thực tiễn: Với kết quả nghiên cứu này, luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các hoạt động nghiên cứu, dịch thuật, giảng dạy, học tập tiếng Anh và tiếng Việt nói chung,  MĐQH tiếng Anh và các biểu thức tương ứng trong tiếng Việt nói riêng.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

 

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết