Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội”

Ngày đăng: 18/09/2023 | Lượt xem: 281

       Ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trịnh Phương Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh.

 

NCS. Trịnh Phương Thảo chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

        Luận án tập trung đánh giá thực trạng việc thực hiện các CS phát triển cơ sở chăm sóc cho NCT tại địa bàn Hà Nội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện việc thực hiện các CS này tại Hà Nội định hướng đến năm 2030.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Hệ thống hoá các hướng tiếp cận về lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và chỉ ra hướng nghiên cứu thực hiện CS công trên thế giới hiện nay

     - Tổng hợp các nghiên cứu về thực hiện CS phát triển các cơ sở chăm sóc NCT hiện nay, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện các CS ở các quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

     - Cung cấp những thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định và thực thi CS về các yếu tố ảnh hưởng mang tính thúc đẩy hoặc cản trở tới quy trình và kết quả thực hiện CS.

     - Đóng góp vào hệ thống kiến thức khoa học, các nhà nghiên về những giải pháp cải thiện các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực hiện CS nói chung, CS phát triển cơ sở chăm sóc NCT nói riêng.

Ý nghĩa của luận án:

       Về mặt lý luận: Bổ sung và hoàn thiện cũng như chứng minh tính đúng đắn của các lý thuyết về CS hiện nay; Góp phần củng cố và mở rộng thêm khung phân tích quy trình thực hiện CS theo mô hình 7C để đánh giá việc thực hiện CS.

     Về mặt thực tiễn: Luận án tổng hợp một cách hệ thống các CS phát triển cơ sở chăm sóc NCT tại Việt Nam và trên địa bàn Hà Nội, cùng với đó là việc phân tích và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tới quy trình thực hiện các CS này tại Hà Nội. Luận án cũng đưa ra những kiến nghị thực tế dựa trên kết quả nghiên cứu của luận án.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt