Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh “Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường ĐH công lập của sinh viên tại khu vực Bắc Trung Bộ”

Ngày đăng: 22/05/2023 | Lượt xem: 435

       Ngày 20 tháng 05 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Thủy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9 34 01 01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Minh Tuấn và PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền

 

NCS. Lê Thị Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án hướng đến mục tiêu: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường ĐH công lập trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ của sinh viên nhằm đề xuất các giải pháp và khuyến nghị để các trường ĐH công lập trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ tăng cường thu hút người học đến năm 2030.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa được các quan điểm nghiên cứu, các lý thuyết, công trình nghiên cứu có liên quan đến quyết định chọn trường ĐH của sinh viên, phát triển lý luận và mô hình yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường ĐH công lập trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ. Lý thuyết hành vi hoạch định TBP lần đầu tiên được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục ĐH tại Việt Nam.

       Về thực tiễn: Luận án đã chỉ ra những đặc trưng cơ bản của khu vực Bắc Trung Bộ, người học và các trường ĐH công lập trên địa bàn. Phát hiện mới của luận án là đã chỉ ra 03 yếu tố độc lập (theo mô hình lý thuyết hành vi hoạch định): Yếu tố cá nhân sinh viên, Nhóm tham khảo và nhóm yếu tố Nhận thức về trường ĐH (bao gồm các yếu tố Nhận thức về CTĐT và hoạt động hỗ trợ, Nhận thức về chi phí học tập, Nhận thức về chất lượng, danh tiếng và truyền thông, Nhận thức về lợi thế địa phương) góp phần giải thích hành vi quyết định chọn trường ĐH. Tuy nhiên, trong giai đoạn ý định hành vi, sinh viên chủ yếu bị ảnh hưởng quan trọng nhất bởi 03 yếu tố: Yếu tố cá nhân sinh viên, Nhận thức về chi phí học tập và Nhận thức về chất lượng và danh tiếng. Nghiên cứu còn chỉ ra sự tác động của các yếu tố nhân khẩu học đến quyết định chọn trường ĐH của sinh viên.

        Luận án đã đề xuất 06 giải pháp chính nhằm góp phần nâng cao khả năng thu hút sinh viên của trường ĐH công lập trên địa bàn khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt chú trọng vào giải pháp có tính mới

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt