Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lí học “Sức khỏe tâm thần của bệnh nhân ung thư trong độ tuổi lao động”

Ngày đăng: 01/12/2022 | Lượt xem: 299

       Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học, Mã số: 9 31 04 01;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Mai Hương.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án NCS. Lê Thị Dung.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nghiên cứu này hướng đến việc cung cấp thông tin cho xã hội và người chăm sóc về hiện trạng sức khỏe tâm thần (SKTT) tâm thần của bệnh nhân ung thư (BNUT) trong độ tuổi lao động và các yếu tố ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, một số kiến nghị được đề xuất nhằm thúc đẩy các hành động quan tâm đến SKTT của BNUT, giảm thiểu các rối nhiễu tâm lý ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ.

Những đóng góp mới của luận án.

       Đóng góp mới về mặt lý luận: Luận án về SKTT của BNUT trong độ tuổi lao động đã hệ thống hóa các quan điểm lý thuyết cơ bản và các nghiên cứu về vấn đề này từ góc độ tâm lý học. Nghiên cứu đã góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận về SKTT và mối quan hệ của nó với các yếu tố cá nhân, tâm lý, xã hội và bệnh ở bệnh nhân ung thư trong độ tuổi lao động. Đây là lĩnh vực còn chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam cũng như trên thế giới.

     Đóng góp mới về mặt thực tiễn: Nghiên cứu này sử dụng nhiều thang đo phổ biến trên thế giới để thu thập dữ liệu. Độ tin cậy của các thang đo này đã được xác nhận khi sử dụng trên bệnh nhân ung thư ở nước ta. Vì thế, các công cụ này có giá trị đối với những nhà nghiên cứu quan tâm đến chủ đề này trong các nghiên cứu thực tiễn của họ.

       Ngoài ra, các phát hiện về mối quan hệ của các yếu tố với SKTT ở BNUT có thể là cơ sở để đối chiếu với các nghiên cứu khác nhau, giúp tìm ra những mối quan hệ có tính qui luật. Đồng thời, mô hình nghiên cứu của luận án góp phần giới thiệu vai trò của các yếu tố khác nhau đối với SKTT, có ích trong xây dựng các mô hình nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận của luận án: Luận án này đã tổng quan hệ thống các nghiên cứu về SKTT của BNUT, chỉ ra những khoảng trống cần nghiên cứu ở Việt Nam về lĩnh vực này.  Những vấn đề lý luận về SKTT ở BNUT được hệ thống hóa trong luận án này sẽ là tài liệu tin cậy để cung cấp và bổ trợ kiến thức cơ bản, hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tâm lý trong nghành y khoa.

      Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Kết quả nghiên cứu thực tiễn SKTT ở BNUT trong độ tuổi lao động sẽ cung cấp những thông báo khoa học về thực trạng SKTT của BNUT và các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến thực trạng này, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, của người nhà bệnh nhân, của nhân viên y tế về vấn đề SKTT của BNUT, cùng quan tâm tìm kiếm các biện pháp giúp BNUT ứng phó có hiệu quả đối với các vấn đề rối loạn tâm thần trong quá trình điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương