Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ở Nhật Bản từ sau kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đến năm 1995 qua trường hợp Soka Gakkai”

Ngày đăng: 02/08/2022 | Lượt xem: 81

       Ngày 29 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Dương Thị Kim Oanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới;  Mã số: 92 29 011;  Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Hồng Thái ; 2. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương.

 

Toàn cảnh hội đồng.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Luận án làm rõ mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ở Nhật Bản từ kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đến năm 1995 qua nghiên cứu trường hợp Soka Gakkai, đánh giá tác động của mối quan hệ này đối với xã hội và chính sách tôn giáo.

Những đóng góp mới của luận án.

       Luận án làm rõ khái niệm và bối cảnh xã hội trong nước; phân tích ba giai đoạn phát triển của mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ở Nhật Bản qua trường hợp Soka Gakkai và đưa ra những nhận xét về vấn đề nghiên cứu.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Luận án đã trình bày bức tranh quan hệ giữa tôn giáo và chính trị ở Nhật Bản; đã đề cập chi tiết về đặc điểm của giáo phái Soka Gakkai và thông tin về Komeito.

       Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án là một công trình tập trung nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ giữa nhà nước và giáo hội ở Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Từ đó, luận án cung cấp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu về tôn giáo. 

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương