Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi từ thực tiễn các cơ sở chăm sóc trẻ em tại thành phố Hà Nội”

Ngày đăng: 02/08/2022 | Lượt xem: 70

       Ngày 30 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Liên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Mã số: 976 01 01;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa.

 

Hội đồng tặng hoa chúc mừng tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nghiên cứu lý luận, thực tiễn về công tác xã hội nhóm (CTXHN) đối với trẻ em mồ côi (TEMC), tìm hiểu thực trạng hoạt động CTXHN và các yếu tố tác động tới hoạt động CTXHN đối với TEMC. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cải thiện hoạt động CTXHN đối với TEMC tại các cơ sở chăm sóc trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những đóng góp mới của luận án.

      Luận án nghiên cứu một cách cụ thể, chuyên sâu về phương pháp CTXHN dành cho một đối tượng cụ thể là TEMC; luận án đã chỉ rõ được thực trạng về hoạt động CTXHN tại các cơ sở chăm sóc trẻ em tại thành phố Hà Nội hiện nay; đánh giá được các yếu tố tác động tới hoạt CTXHN; chỉ ra được nhưng nhu cầu của TEMC cũng như những vai trò mà nhân viên công tác xã hội (CTXH) tại các cơ sở chưa thực hiện tốt.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Luận án cung cấp nguồn cơ sở lý luận, làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành CTXH và các cơ quan liên quan tới CTXH. Đặc biệt, với những kết quả thực nghiệm CTXHN đối với TEMC, luận án sẽ là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia làm việc về CTXHN nói chung và CTXHN đối với TEMC nói riêng.

       Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận án có giá trị tham khảo cho các cơ sở chăm sóc các đối tượng yếu thế nói chung, TEMC nói riêng cũng như làm tài liệu tham khảo cho các nhà làm CTXH, nhà hoạch định chính sách, nhà quản trị CTXH.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương