Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm “Nghiên cứu văn bia Phật giáo thế kỷ XVII –XVIII tỉnh Bắc Ninh”

Ngày đăng: 26/07/2022 | Lượt xem: 167

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Quang Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Hán Nôm; Chuyên ngành: Hán Nôm;  Mã số: 9 22 01 04;  Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Khắc Thuân.

 

Toàn cảnh hội đồng.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

Luận án này nhằm khắc hoạ sâu sắc hơn về những vấn đề liên quan đến các di tích, danh lam cổ tự, những sinh hoạt Phật giáo, trùng tu xây dựng, những danh tăng tiêu biểu, thiền phái, những nét văn hoá, tư tưởng liên quan đến Phật giáo từ cứ liệu văn bia Phật giáo thế kỷ XVII - XVIII trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Những đóng góp mới của luận án.

Luận án tập hợp, hệ thống, phân loại, phân bố của văn bia Phật giáo của tỉnh Bắc Ninh một cách tương đối đầy đủ về loại hình văn bia Phật giáo trong đó có văn bia Phật giáo thế kỷ XVII - XVIII.

Luận án cũng bước đầu nghiên cứu một số thiền phái Phật giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nghiên cứu về sư tổ, các vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

Ý nghĩa lý luận: Luận án cung cấp và làm rõ thêm những cứ liệu văn bia giúp cho các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam những bằng chứng về sự tồn tại và phát triển của Phật giáo trên đất Bắc Ninh nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

 Ý nghĩa thực tiễn: Qua việc nghiên cứu văn bia Phật giáo thế kỷ XVII - XVIII ở Bắc Ninh hiện nay, luận án góp phần vào việc tìm hiểu lịch sử phát triển của các ngôi danh lam cổ tự trên đất Bắc Ninh đồng thời góp phần vào việc quảng bá, phát huy giá trị văn hoá, lịch sử cho quần chúng nhân dân, khách tham quan, du lịch.

 Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương

In bài viết