Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Phát triển khu kinh tế một số nước châu Á và kinh nghiệm cho khu kinh tế Nam TP. HCM”

Ngày đăng: 01/06/2022 | Lượt xem: 239

Ngày 29 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Dũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lưu Ngọc Trịnh và TS. Bùi Thị Thùy Nhi.

 

Mục đích nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của Luận án là từ những kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tế Việt Nam, đề xuất những giải pháp thực tiễn nhằm xây dựng và phát triển thành công Khu kinh tế Nam TP.HCM.

            Đóng góp mới về khoa học của luận án:

- Luận án này cho rằng: KKT có lịch sử hình thành khá lâu đời, dù tồn tại với nhiều dạng thức khác nhau nhưng có một điểm chung là chúng đều được hưởng những cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù so với bên ngoài. KKT có những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực, nhưng phát triển KKT vẫn đang là một xu hướng nổi trội ở nhiều quốc gia, đặc biệt đối với các nền kinh tế ĐPT trên thế giới.

- Phát triển một KKT thành công có thể nhanh chóng tạo nên một sự bứt phá về mặt kinh tế và công nghệ của khu vực hay một quốc gia, qua đó có thể tạo ra một tác động lan tỏa lớn đối với toàn bộ nền kinh tế.

- Muốn phát triển thành công một KKT cần hội đủ các yếu tố cơ bản, song quyết định sự thành công vẫn là vấn đề thể chế phải đủ mạnh, thể hiện qua sự cam kết chính trị với một liên minh ủng hộ; và chính sách với sự can thiệp của nhà nước cùng với sự tham gia của khu vực tư nhân.

Thành công của một KKT là phải đạt được mục tiêu đề ra ban đầu và phải hội đủ các điều kiện cơ bản: Thứ nhất, có quy mô đủ lớn để có thể quy tụ các doanh nghiệp cùng ngành và nhiều ngành, đồng thời đảm bảo CSHT tốt nhất nhằm giảm thiểu chi phí, tận dụng lợi thế kinh tế nhờ quy mô và tích tụ. Thứ hai, vị trí lựa chọn phải có khả năng kết nối, lan tỏa. Thứ ba, nguồn nhân lực được đảm bảo về chất lượng và số lượng.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án là một công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thiết thực về lý luận. Công trình đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về KKT và phát triển KKT với những khía cạnh quan trọng một cách logic. Nghiên cứu đã tổng hợp được các khái niệm, loại hình KKT qua nhiều góc nhìn khác nhau; Xác định được mục tiêu, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng sự thành công hay thất bại của KKT.

Công trình nghiên cứu này còn mang những ý nghĩa thực tiễn thể hiện qua: Sự đánh giá vai trò, xu hướng và thực tiễn xây dựng và phát triển KKT trên thế giới; Phân tích, đúc kết được những bài học kinh nghiệm xây dựng và phát triển KKT của một số quốc gia châu Á; và Đề xuất các giải pháp mang tính định hướng nhằm xây dựng và phát triển thành công một KKT tại khu vực phía Nam TP.HCM.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết