Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Đối chiếu thành ngữ Việt – Anh về tình yêu, hôn nhân và gia đình”

Ngày đăng: 23/05/2022 | Lượt xem: 282

        Ngày 21 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nghiêm Thị Bích Diệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 9.22.90.20; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hòa và PGS.TS. Lâm Quang Đông.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nghiêm Thị Bích Diệp

Mục đích nghiên cứu:

        Luận án đặt mục tiêu tìm hiểu, nghiên cứu đối chiếu đặc điểm cấu trúc, đặc điểm ngữ nghĩa, qua đó khám phá đặc trưng văn hóa, tư duy dân tộc của thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh về tình yêu, hôn nhân và gia đình; đồng thời tìm ra những nét tương đồng và khác biệt, giúp cho việc nhận diện, hiểu ý nghĩa và sử dụng có hiệu quả nhóm thành ngữ này trong giao tiếp.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Về mặt lý luận, luận án góp phần làm rõ lý thuyết về đặc điểm cấu trúc và đặc điểm ngữ nghĩa trong nghiên cứu đối chiếu thành ngữ. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần thúc đẩy nghiên cứu đối chiếu thành ngữ ở hai hay nhiều ngôn ngữ và từ góc độ liên ngành ngôn ngữ học – văn hóa học – đất nước học.

        Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án giúp cho người nghiên cứu và người sử dụng thành ngữ tiếng Việt và thành ngữ tiếng Anh có cơ sở để nhận diện, phân loại, và hiểu ý nghĩa của thành ngữ ở hai ngôn ngữ này chính xác hơn. Luận án còn đem đến những phát hiện về một số đặc trưng văn hóa, tư duy dân tộc của người Việt và người Anh thông qua thành ngữ về tình yêu, hôn nhân và gia đình, trong đó có những đặc trưng tương đồng và cả những đặc trưng riêng biệt chỉ có ở văn hóa Việt hoặc chỉ có ở văn hóa Anh.

        Luận án có thể là tài liệu hữu ích thúc đẩy sự tự tin trong việc sử dụng thành ngữ trong giao tiếp hàng ngày, góp phần cải thiện chất lượng trong dịch thuật và trong dạy - học thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh nói chung, về tình yêu, hôn nhân và gia đình nói riêng.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Võ Thương