Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “ Phát triển năng lượng tái tạo vì sự phát triển kinh tế bền vững ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Ngày đăng: 21/05/2022 | Lượt xem: 281

      Ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Hoàng Thị Xuân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn và TS. Trần Ngọc Ngoạn.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Hoàng Thị Xuân

Mục đích nghiên cứu:

Luận án phân tích thực tiễn phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), tác động của phát triển NLTT đến PTKTBV ở một số quốc gia châu Á, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Đóng góp mới về mặt lý luận:  Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về phát triển NLTT và sự tác động đến PTKTBV.

       Đóng góp mới về mặt thực tiễn: Đề xuất giải pháp phát triển NLTT vì sự PTKTBV ở Việt Nam.           

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Ý nghĩa lý luận: Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và NLTT.

      Ý nghĩa thực tiễn: Luận án là nghiên cứu đáp ứng thực tiễn phát triển hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam đó là phát triển kinh tế bền vững (PTKTBV).

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt