Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa ở Việt Nam”

Ngày đăng: 04/05/2022 | Lượt xem: 204

       Ngày 04 tháng 5 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tăng Văn Nghĩa và TS. Nguyễn Am Hiểu.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Thị Huyền

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án làm rõ, bổ sung vào lý luận pháp luật về điều kiện giao dịch chung (ĐKGDC) trong hợp đồng BHHH; trên cơ sở phân tích làm rõ thực trạng quy định của pháp luật về ĐKGDC trong hợp đồng BHHH trong thời gian qua ở Việt Nam cũng như so sánh pháp luật hiện hành có liên quan với pháp luật một số nước trên thế giới để phân tích, đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về ĐKGDC và một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ĐKGDC về hợp đồng nói chung và hợp đồng BHHH nói riêng cho các bên trong hợp đồng.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       - Luận án đã xây dựng được luận cứ khoa học về ĐKGDC trong hợp đồng BHHH – nền tảng quan trọng của các giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường hiện đại; bổ sung vào kiến thức về giao kết hợp đồng, về ĐKGDC sử dụng trong giao kết hợp đồng nói chung và trong lĩnh vực giao kết hợp đồng BHHH nói riêng.

      - Luận án đã phân tích, đánh giá được thực trạng pháp luật về ĐKGDC trong hợp đồng BHHH, chỉ ra được những bất cập của pháp luật về ĐKGDC trong quá trình áp dụng vào hợp đồng BHHH.

      - Luận án đã đề xuất được các giải pháp pháp hoàn thiện pháp luật về ĐKGDC trong hợp đồng nói chung và hợp đồng BHHH nói riêng, đồng thời, luận án đã đề xuất được các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng pháp luật về ĐKGDC một cách hợp lý trên cơ sở hiệu quả, cân bằng quyền lợi giữa các bên trong hợp đồng BHHH.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Trên cơ sở nghiên cứu ĐKGDC trong hợp đồng BHHH, có thể khẳng định rằng đề tài được nghiên cứu góp phần vào việc làm phong phú thêm về lý luận và thực tiễn về ĐKGDC trong hợp đồng và trong hợp đồng BHHH, đồng thời góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh về ĐKGDC trong hợp đồng nói chung và HĐBH hàng hóa nói riêng.

       Những đề xuất, kiến nghị được đúc kết sau quá trình nghiên cứu Luận án không chỉ góp phần hoàn thiện pháp luật về ĐKGDC trong hợp đồng BHHH mà còn góp phần tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về ĐKGDC cho việc giao kết hợp đồng ở Việt Nam. Những đề xuất, kiến nghị mà luận án nêu ra đều có cơ sở khoa học và thực tiễn, có ý nghĩa đối với việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ĐKGDC trong hợp đồng tại Việt Nam.

          Luận án cũng được kỳ vọng là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn sử dụng ĐKGDC làm tài liệu giảng dạy và học tập đối với chuyên ngành Luật Kinh tế và chuyên ngành kinh doanh.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.                                                                                                         

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt