Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Bản địa hóa Đức Mẹ Maria tại Việt Nam”

Ngày đăng: 29/04/2022 | Lượt xem: 178

       Ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Nhàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Ngành: Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Yên.

 

Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS. Trần Văn Nhàn

tại Học viện Khoa học xã hội

Mục đích nghiên cứu của luận án

       Thông qua hiện tượng bản địa hóa Đức Mẹ Maria để bàn luận về quá trình bản địa hóa tôn giáo ở Việt Nam, cụ thể là bản địa hóa Công giáo tại Việt Nam.

Đóng góp của luận án

Về mặt khoa học

       Luận án cung cấp các tư liệu tin cậy về những biểu hiện của việc bản địa hóa Đức Mẹ Maria tại một số địa bàn cụ thể ở Việt Nam,…Từ đó đóng góp cho việc nghiên cứu về sự phong phú, đa dạng của hiện tượng bản địa hóa hình tượng Đức Mẹ Maria ở Việt Nam.

       Thông qua nghiên cứu trường hợp bản địa hóa Đức Mẹ Maria, luận án đóng góp cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu về sự hội nhập của đạo Công giáo nói chung, của Đức Mẹ Maria nói riêng vào văn hóa truyền thống Việt Nam.

Về mặt thực tiễn

       Nhận diện các xu hướng bản địa hóa và những biểu hiện của bản địa hóa, tác động của các yếu tố nội sinh và ngoại sinh trong đời sống của tín đồ Công giáo tại Việt Nam

       Luận án là tài liệu tham khảo cần thiết để các nhà quản lý văn hóa, các nhà hoạch định chính sách đề xuất các kiến nghị và giải pháp trong quản lý các hoạt động tôn giáo tại Việt Nam đặc biệt là đạo Công giáo.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Võ Thương