Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp: tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”

Ngày đăng: 26/11/2021 | Lượt xem: 195

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đào Trung Hiếu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Hữu Tráng.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Đào Trung Hiếu

Mục đích nghiên cứu:

Luận án góp phần hoàn thiện lý luận và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phòng ngừa tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (CĐTS) trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp (KDĐC) tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án làm rõ tình hình tội lừa đảo CĐTS trong lĩnh vực KDĐC tại Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2020; làm rõ những nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội này; dự báo tình hình tội lừa đảo CĐTS trong lĩnh vực KDĐC, đề xuất các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội này trong những năm tiếp theo.

Ý nghĩa của luận án

Về mặt khoa học: Luận án góp phần bổ sung lý luận về tình hình tội phạm (THTP), nguyên nhân và điều kiện của THTP, đề xuất các giải pháp tăng cường phòng ngừa THTP nói chung, tình hình tội lừa đảo CĐTS trong lĩnh vực KDĐC nói riêng.

Về mặt thực tiễn: Luận án có có thể được sử dụng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đồng thời là tài liệu tham khảo trong việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa THTP nói chung và tình hình tội lừa đảo CĐTS trong lĩnh vực KDĐC nói riêng.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết