Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến năm 2015”

Ngày đăng: 26/11/2021 | Lượt xem: 163

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Tất Thịnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 9 22 90 13; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Quang Hải và TS. Nguyễn Duy Thụy.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Tất Thịnh

Mục đích nghiên cứu:

Làm rõ quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông (2004 - 2015), đưa ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; đúc kết kinh nghiệm chủ yếu cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án nghiên cứu toàn diện về quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông (2004 - 2015); phân tích các nhân tố tác động, làm rõ thực trạng quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, rút ra nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; đúc kết một số kinh nghiệm từ quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông (2004 - 2015).

Ý nghĩa của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn và bổ sung một số vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Góp phần làm phong phú và rõ ràng thêm nội dung về lực lượng lao động, về sự biến động cơ học của dân số thông qua mối quan hệ giữa người DTTSTC với người dân di cư đến từ các địa phương khác, về mối quan hệ giữa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với mục tiêu phát triển và nhiều vấn đề khác.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án là tài liệu tham khảo cho các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông trong việc hoạch định và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Luận án góp phần cung cấp cơ sở và kinh nghiệm cho các tỉnh Tây Nguyên nói riêng, các tỉnh thành khác trong cả nước nói chung tham khảo trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình.

Luận án cũng cung cấp hệ thống tài liệu cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập về lịch sử Việt Nam hiện đại nói chung, lịch sử địa phương nói riêng. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa cho nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, nhất là nhân dân tỉnh Đắk Nông.                    

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết