Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”

Ngày đăng: 23/11/2021 | Lượt xem: 163

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Văn Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự; Mã số: 9 38 01 04; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quang Vinh.

Toàn cảnh đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Trần Văn Hải

          Mục đích nghiên cứu:

Cung cấp hệ thống lý luận về chính sách pháp luật hình sự (CSPLHS) đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, chỉ ra những hạn chế và thiếu sót trong hình thức thể hiện của CSPLHS, cũng như những khó khăn trong thực tiễn thực hiện CSPLHS để xử lý các hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT).

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, đưa ra được khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Thứ hai, xác định được hệ thống các mục tiêu, đối tượng và nội dung của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Thứ ba, đánh giá được thực trạng thể hiện của chính sách về tội phạm và hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT được thể hiện chủ yếu trong các quy định của pháp luật hình sự qua các thời kỳ.

Thứ tư, đánh giá được hiệu quả của thực trạng thực hiện CSPLHS để phát hiện, xử lý và áp dụng hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền SHTT qua mỗi giai đoạn cụ thể.

Thứ năm, đánh giá mục tiêu đã đạt được và chưa đạt được của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Thứ sáu, trên cơ sở lý luận và thực trạng đã được đánh giá của CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, luận án sẽ đề xuất, gợi mở các giải pháp cơ bản, cụ thể và thiết thực để hoàn thiện CSPLHS đối với nhóm tội phạm này.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận, cung cấp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho hoạt động nghiên cứu CSPLHS nói chung và CSPLHS đối với các tội xâm phạm quyền SHTT nói riêng, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT, cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm quyền SHTT.

Về mặt thực tiễn, luận án là tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu về CSPLHS; nghiên cứu về hoạt động xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Đồng thời, đây còn là tài liệu bổ ích cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập chuyên ngành luật hình sự, tố tụng hình sự tại các cơ sở đào tạo pháp luật.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết