Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Tội buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ Việt Nam hiện nay: Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa”

Ngày đăng: 26/10/2021 | Lượt xem: 110

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Đăng Phú đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đăng Phú

 

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình tội buôn lậu, xác định nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội buôn lậu trên địa bàn miền Đông Nam Bộ (ĐNB), Luận án kiến giải hệ thống các biện pháp phòng ngừa tội buôn lậu phù hợp với đặc điểm và điều kiện của miền ĐNB.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm cụ thể đối với tội buôn lậu trên địa bàn miền ĐNB trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020.

Thứ hai, luận án đã làm rõ được tình hình tội buôn lậu; nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội buôn lậu; thực trạng hoạt động phòng ngừa tình hình tội buôn lậu gắn liền với đặc điểm đặc thù của miền ĐNB về vị trí địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục…

Thứ ba, Luận án kiến giải các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội buôn lậu trên địa bàn miền ĐNB một cách phù hợp và có hệ thống. Về cơ bản, các giải pháp bảo đảm tính khả thi.

Ý nghĩa của luận án

        Các giải pháp mà luận án đề xuất có tính chất chỉ dẫn đối với các cơ quan chức năng trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội buôn lậu, nhất là địa bàn miền ĐNB.

        Làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan chức năng trong hoạt động thực tiễn phòng ngừa tội buôn lậu; làm tư liệu tham khảo cho học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết