Đào tạo Tiến sĩ

Dự thảo quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ của Học viện KHXH

Ngày đăng: 22/10/2021 | Lượt xem: 168

 

                Kính gửi: Các Trưởng Khoa, Thủ trưởng đơn vị thuộc Học viện Khoa học xã hội

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc xây dựng Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ của Học viện Khoa học xã hội, để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, Ban soạn thảo đề nghị các Trưởng Khoa, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Học viện nghiên cứu và có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo và gửi về Phòng Quản lý đào tạo qua email: khanhtrang78gass@gmail.com trước ngày 05/11/2021 để Phòng tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc.

 Xin trân trọng cảm ơn./.

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Du thao quy che dao tao TS.pdf