Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Ngày đăng: 13/10/2021 | Lượt xem: 134

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chi và PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung 

          Mục đích nghiên cứu:

          Trên cơ sở làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển và hội nhập kinh tế liên quan đến du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, luận án đề xuất mô hình phát triển du lịch; điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức; các giải pháp cơ bản nhằm góp phần phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh này.

           Đóng góp mới về khoa học của luận án:

So sánh với tình hình nghiên cứu hiện nay như đã đề cập ở trên, luận án có những đóng góp mới về khoa học như sau:

          Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề liên quan đến phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, luận án góp phần làm rõ hơn ở mặt lý luận về phát triển du lịch; xây dựng mô hình phát triển và tiêu chí đánh giá phát triển du lịch của một địa phương.

          Xác định được những yếu tố tác động đến phát triển du lịch từ mô hình phát triển du lịch dựa vào hệ thống phân cấp của Gunn, hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0 và một số nghiên cứu khác.

          Ý nghĩa của luận án:

         Ý nghĩa của luận án về mặt lý luận

     + Luận án góp phần làm rõ về mặt lý luận về phát triển du lịch, nhất là lý luận về phát triển du lịch trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

     + Xây dựng được mô hình phát triển và tiêu chí đánh giá phát triển du lịch để áp dụng cho Thừa Thiên Huế.

     + Xác định được những yếu tố tác động đến phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

     - Ý nghĩa của luận án về mặt thực tiễn

     + Đánh giá được mức độ phát triển của du lịch Thừa Thiên Huế theo mô hình nghiên cứu của tác giả luận án từ việc áp dụng hai mô hình của Miossec và Butler.

     + Nêu ra được một số điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức cho sự phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

     + Nêu ra được một số kinh nghiệm phát triển du lịch tại một số thành phố trong và ngoài nước có lợi thế du lịch tương đồng với Thừa Thiên Huế. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch Thừa Thiên Huế.

     - Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

 Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết