Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ”

Ngày đăng: 23/09/2021 | Lượt xem: 146

Ngày 22 tháng 09 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Lan Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Mai Thanh và TS. Hồ Ngọc Hiển.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của  NCS. Lê Lan Anh

 

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống các vấn đề liên quan tới pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ nhằm đề xuất đưa ra các giải pháp cho Việt Nam có thể phòng tránh và ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá từ phía Hoa Kỳ.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án chỉ ra được mối quan hệ giữa biện pháp chống bán phá giá trong hệ thống các biện pháp phòng vệ thương mại khác của Hoa Kỳ.

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những kết quả nghiên cứu về pháp luật chống bán phá giá trước đó, luận án đã làm rõ hơn khái niệm và đặc điểm của hành vi bán phá giá, bản chất của chống bán phá giá, và các nguyên tắc pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ.

Luận án đã làm rõ hơn tiến trình phát triển của pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế nói chung và đặc biệt là lịch sử phát triển của pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ nói riêng, một cách có hệ thống, cụ thể, và sâu sắc hơn.

 Luận án là công trình nghiên cứu công phu về thực trạng quy định pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về chống bán phá giá của Hoa Kỳ hiện hành theo ba nội dung chính: Xác định hành vi bán phá giá; áp dụng các biện pháp chống bán phá giá; và cơ chế giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá; qua đó chỉ ra được những điểm khác so với các quy định của WTO.

Luận án đã đưa ra các đề xuất giải pháp có giá trị tham khảo cao cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp xuất khẩu và các cơ quan hiệp hội ngành hàng trong việc tìm kiếm các giải pháp phòng ngừa và ứng phó cho Việt Nam đối với các vụ kiện chống bán phá giá của Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt lý luận, luận án đưa ra góc nhìn đa chiều, toàn diện về vấn đề pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ hiện nay; xây dựng khung lý thuyết cơ bản để nhận diện hành vi bán phá giá cũng như vai trò của pháp luật chống bán phá giá trong thương mại quốc tế nói chung và pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ nói riêng; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu và năng lực ứng phó của Việt Nam.

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu về thực trạng pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, các hiệp hội ngành hàng... những thông tin toàn diện, chi tiết để phục vụ quá trình nghiên cứu và làm việc. Những giải pháp mà luận án đưa ra sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho phía Việt Nam trong quá trình tham gia khiếu nại, cũng như trong quá trình giải quyết tranh chấp chống bán phá giá. Bên cạnh đó, luận án có thể dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong chuyên ngành luật kinh tế.     

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết