Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: “Đào tạo nguồn nhân lực sản xuất tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam”

Ngày đăng: 13/01/2021 | Lượt xem: 3

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9340101; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Ngô Xuân Bình và TS. Bùi Tôn Hiến.       

 

 

NCS. Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công Luận án

 

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

      Luận án hệ thống hoá cơ sở lý luận về Đào tạo nguồn nhân lực sản xuất (ĐT NNLSX); Nghiên cứu khung lý thuyết và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo NNL. Đồng thời đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động tới hoạt động đào tạo NNLSX tại các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam.

Đóng góp mới của Luận án:

       Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu, hệ thống hóa các tài liệu về ĐT NNL SX trong DN; tác giả kế thừa các mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động ĐT NNL SX và xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố nội bộ ảnh hưởng đến hoạt động ĐT NNL SX trong DN.

       Thứ hai, luận án phân tích và xác định các nhân tố quan trọng trong môi trường nội bộ của DN ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo NNLSX giúp cho DN có các phương án chủ động giải quyết phù hợp để đạt hiệu quả đào tạo cao. DN có thể đánh giá những ưu, nhược điểm cũng như nguyên nhân để có kế hoạch đào tạo phù hợp và lâu dài.

       Thứ ba, định hướng cho các Doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào hoạt động đào tạo NNL nhằm đáp ứng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

      Thứ tư, các giải pháp trong luận án là những tài liệu hỗ trợ các cán bộ quản lý và cán bộ phụ trách đào tạo trong các hoạt động đào tạo ở DN. Đồng thời, việc sử dụng thang đo để đánh giá hoạt động đào tạo của mỗi khóa đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả đào tạo trong DN.

     Thứ năm, dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả khuyến nghị một số bài học kinh nghiệm về ĐT NNL SX đối với các DN ở Việt Nam. Đây cũng là đóng góp mới của luận án so với các nghiên cứu lý thuyết về đánh giá nhân tố ảnh hưởng hoạt động ĐT NNL SX trong DN.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Luận án làm sáng rõ thêm tình hình hoạt động và chất lượng ĐT NNL SX tại các DN Hàn Quốc ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của Luận án đã đóng góp một phần lý luận về ĐT NNL SX khi nghiên cứu nội dung này trong nhiều ngành, làm phong phú thêm kinh nghiệm cho sự tiếp cận và phân tích các công trình khoa học về ĐT NNL SX cho những đối tượng liên quan.

      Luận án làm rõ tình hình ĐT NNL SX của doanh nghiệp Hàn Quốc; đồng thời phân tích, đánh giá và đưa ra những gợi ý về giải pháp có ý nghĩa tham khảo đối với các cán bộ và NNL SX tại các DN Hàn Quốc ở Việt Nam nhằm đưa ra các kế hoạch đào tạo phù hợp với DN; đóng góp vào sự phát triển của các DN Hàn Quốc nghiên cứu nói riêng và các DN ở Việt Nam nói chung.

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền