Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “ Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng từ thực tiễn xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án nhân dân tối cao”

Ngày đăng: 15/10/2020 | Lượt xem: 132

       Ngày 15 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Văn Lợi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Văn Thanh.

 

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh – Chủ tịch hội đồng thay mặt Học viện Khoa học xã hội tặng hoa chúc mừng NCS. Phạm Văn Lợi.

Mục đích nghiên cứu:

       Việc nghiên cứu đề tài này nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại TCTD theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại TCTD.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án đề xuất cần sửa đổi một số quy định của pháp luật liên quan đến quan hệ bảo lãnh, sửa đổi những quy định của pháp luật tố tụng liên quan đến giám đốc thẩm, tái thẩm; Luận án chỉ ra các dạng tranh chấp phổ biến liên quan đến hợp đồng bảo lãnh bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng, từ đó Luận án đưa ra khuyến nghị cho các bên khi giao kết hợp đồng bảo lãnh. Luận án kiến nghị một số giải pháp mang tính đột phá trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại TANDTC.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần bổ sung, làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ bảo lãnh, và tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại TCTD

      Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt có giá trị tham khảo đối với những người làm công tác Tư pháp.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Phạm Văn Lợi chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt