Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: “Trạng ngữ trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt”

Ngày đăng: 08/10/2020 | Lượt xem: 105

       Ngày 07 tháng 10 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trịnh Hữu Tuấn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu; Mã số: 222024; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp.

 

    Toàn cảnh Hội dồng đánh giá Luận án của NCS. Trịnh Hữu Tuấn     

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm vận dụng lí thuyết ngữ pháp hiện đại để làm sáng rõ đặc điểm của trạng ngữ tiếng Anh, đối chiếu để tìm ra đặc điểm tương đồng và khác biệt so với trạng ngữ tiếng Việt; Xây dựng cơ sở lí thuyết về trạng ngữ, về 3 thành phần câu, về so sánh đối chiếu; Thống kê, phân loại các loại trạng ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt trong một số tác phẩm văn học, truyện ngắn, tiểu thuyết; Chỉ ra đặc điểm kết học của trạng ngữ tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt; Chỉ ra đặc điểm nghĩa học của trạng ngữ tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt; Chỉ ra đặc điểm dụng học của trạng ngữ tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt; Đối chiếu trạng ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để tìm ra đặc điểm tương đồng và khác biệt về trạng ngữ trong hai ngôn ngữ này.

Đóng góp mới của Luận án:

       Trên cơ sở xác lập một khung lí thuyết đủ hiệu lực, sử dụng các phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp miêu tả và các thủ pháp quan trọng của cú pháp, luận án nghiên cứu trạng ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt và chỉ ra đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng của trạng ngữ trong hai ngôn ngữ này. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ làm rõ các điểm tương đồng và dị biệt của trạng ngữ ở hai ngôn ngữ Anh và Việt, trên các bình diện kết học, nghĩa học và dụng học, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập môn ngữ pháp tiếng Anh và ngữ pháp tiếng Việt.

Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án

        Luận án góp phần chỉ ra đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng của trạng ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Những nét giống và khác giữa trạng ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Qua đó thấy được những nét giống và khác giữa hai nền văn hóa Anh – Việt.

       Luận án góp phần đề xuất cách phân tích và giảng dạy trạng ngữ nói riêng, câu nói chung trong tiếng Anh và tiếng Việt. Luận án góp phần giúp người học hiểu và sử dụng có hiệu quả các loại trạng ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả của luận án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập môn ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền