Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục”

Ngày đăng: 23/07/2020 | Lượt xem: 600

       Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Thị Lâm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9 76 01 01. Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS. TS. Phan Thị Mai Hương;  2) PGS.TS. Đỗ Thị Vân Anh.

 

NCS. Lê Thị Lâm bảo vệ luận án

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong phòng ngừa quấy rối tình dục, luận án đề xuất và thử nghiệm hoạt động công tác xã hội nhóm nhằm hình thành và củng cố năng lực phòng ngừa quấy rối tình dục cho nữ sinh viên.

Những đóng góp mới của luận án:

       Luận án góp phần phản ánh thực trạng và hiệu quả hoạt động công tác xã hội trong phòng ngừa quấy rối tình dục cho nữ sinh viên hiện nay trong khuôn khổ trường đại học. Luận án đề cập đến những hạn chế của công tác này nhưng là những điểm cần quan tâm để xây dựng những hoạt động công tác xã hội có hiệu quả hơn.

       Luận án cung cấp tài liệu tham khảo về công tác xã hội trong bối cảnh đây là một ngành, nghề còn non trẻ ở Việt Nam; Đồng thời đó cũng là sự chung tay hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần hệ thống hoá, khái quát hoá dựa trên bằng chứng tường minh lý luận về phòng ngừa quấy rối tình dục, công tác xã hội với nhóm trong phòng ngừa quấy rối tình dục; Nội dung, hình thức cũng như cách tiếp cận trong công tác xã hội với nhóm nhằm phòng ngừa quấy rối tình dục cho nữ sinh viên. Hình thành mô hình hoạt động công tác xã hội với nhóm trong giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục nữ sinh viên, phù hợp với điều kiện của nữ sinh viên trong khuôn khổ chương trình học tập và rèn luyện tại trường đại học.

       Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu và tài liệu tham khảo cho các lĩnh vực chính sách công, công tác xã hội, tâm lý và giáo dục học, phục vụ  trong nghiên cứu và đào tạo liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ nữ sinh viên; Là tài liệu hữu ích trong giảng dạy các học phần liên quan đến giới, bình đẳng giới, công tác xã hội với phụ nữ yếu thế.

       Những kết quả của luận án hướng đến góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, thân thiện và văn minh.

NCS. Lê Thị Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

          Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa