Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Từ ngữ Công giáo trong các bản kinh nguyện của các giáo phận dòng tại Việt Nam”

Ngày đăng: 15/07/2020 | Lượt xem: 181

       Ngày 14 tháng 7 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Vũ Văn Khương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Mã số: 9 22 01 02. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Công Đức.

 

NCS. Vũ Văn Khương bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Mục đích nghiên cứu của luận án:

       Trên cơ sở tổng quan tình hình và xác lập cơ sở lý luận nghiên cứu; Phân loại và mô tả đặc điểm ngôn ngữ của các đơn vị từ ngữ; Tìm hiểu hoạt động của lớp từ ngữ Công giáo trong tiếng Việt thông qua một số sáng tác văn học Việt Nam, luận án xác định và làm rõ lớp từ ngữ Công giáo trong các bản kinh nguyện ngữ liệu.

Những đóng góp mới của luận án:

      Luận án tìm ra các con đường hình thành, chỉ ra cơ chế tạo sinh, làm rõ các đặc điểm nguồn gốc và Việt hóa của các từ ngữ Công giáo vay mượn

      Qua việc nghiên cứu hoạt động của từ ngữ Công giáo trong đời sống tiếng Việt, luận án đánh giá mối tương quan hữu cơ giữa Công giáo với nền văn hóa - xã hội tại Việt Nam được biểu hiện qua ngôn ngữ.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Ý nghĩa lí luận: Góp phần bổ sung những vấn đề mang tính lý luận của Ngôn ngữ học qua một ngữ liệu cụ thể; góp phần làm rõ các đặc điểm ngôn ngữ của lớp từ ngữ Công giáo trong các bản kinh nguyện ngữ liệu.

     Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp thêm một nghiên cứu cụ thể về biệt ngữ cho Việt ngữ học. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể phục vụ cho công tác nghiên cứu ngôn ngữ Công giáo.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa