Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 01/07/2020 | Lượt xem: 172

       Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng.

 

NCS. Nguyễn Thị Thu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Quản lý giáo dục tại Học viện KHXH

Mục đích nghiên cứu của luận án:

      Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích, đánh giá quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động này, đề tài đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những đóng góp mới của luận án:

       Luận án đã hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề.

     Luận án xác định được khung ba nhóm kỹ năng sống quan trọng trong đó bao gồm 09 kỹ năng sống cần thiết để giáo dục cho sinh viên các trường cao đẳng nghề.

     Luận án chỉ ra được thực trạng kỹ năng sống, thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, và đề xuất 06 giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

        Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần bổ sung cơ sở lý luận cho các nhà quản lý giáo dục các cấp trong việc quản lý triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục, đặc biệt là nghiên cứu về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trong việc cung cấp khung lý luận quan trọng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề.

        Ý nghĩa thực tiễn: Luận án cung cấp cái nhìn bao quát về kỹ năng sống, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, và quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh với những thành tựu và hạn chế cùng những giải pháp cần thiết để nâng cao quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, luận án là tài liệu tham khảo thiết thực cho các nhà giáo dục, lãnh đạo doanh nghiệp, quý phụ huynh, và các em sinh viên các trường cao đẳng nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong việc cải tiến nâng cao chất lượng  giảng dạy và học tập kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mai Hoa