Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”

Ngày đăng: 25/06/2020 | Lượt xem: 246

       Ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Huyền Thanh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế;  Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh và PGS. TS. Trần Thị Lan Hương.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án của NCS Trần Thị Huyền Thanh

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án đề xuất một số nhóm giải pháp và kiến nghị chủ yếu cho các bên có liên quan nhằm khắc phục những tồn tại của nguồn nhân lực (NNL) hiện nay tiến đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (CLNNL) các khu công nghiệp (KCN) TPHCM đến năm 2030.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án góp phần hệ thống hóa được các vấn đề lý luận trong và ngoài nước về CL và nâng cao CLNNL các KCN; Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng (từ phía Nhà nước và môi trường vĩ mô; các nhân tố thuộc về DN; các nhân tố về phía NLĐ), đề xuất một hệ thống tiêu chí cơ bản đánh giá CLNNL trong các KCN; Hệ thống hóa các công trình nghiên cứu về nội dung của CLNNL và cách thức nâng cao CL nguồn lực này, chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu; Tổng kết kinh nghiệm của Trung Quốc, Đài Loan, và Thái Lan trong việc nâng cao CLNNL trong các DN KCN, KCX rút ra những bài học kinh nghiệm cho TPHCM, làm cơ sở thực tiễn cho những đề xuất của luận án.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Luận án đánh giá được toàn cảnh NNL các KCN TPHCM; Phân tích thực trạng CLNNL khá đa chiều về thể lực, trí lực, tâm lực và sự phối hợp đội ngũ trong các KCN TPHCM; Phân tích được các tồn tại chủ yếu và các nguyên nhân của CLNNL thấp trong các DN KCN TPHCM;  Nêu ra và phân tích các bối cảnh, mục tiêu, quan điểm, phương hướng và đề xuất 4 nhóm giải pháp và một số kiến nghị khá phù hợp và có tính khả thi nhằm nâng cao CLNNL các KCN TPHCM trong tương lai; Những kiến giải và kết luận khoa học của Luận án có thể là tài liệu tham khảo thiết thực cho chính phủ, các cơ quan chức năng của TPHCM, trong đó có các DN KCN và Hepza trong việc quy hoạch và nâng cao CLNNL KCN ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đến năm 2030; đồng thời, cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan Nhà Nước, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học kinh tế.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền